O Firmie

Celem firmy jest maksymalne odciążenie klienta od przerośniętej biurokracji i problemów przy załatwianiu spraw urzędowych. Firma funkcjonuje transparentnie, tak aby klient na każdym etapie miał wiedzę o postępie jego inwestycji. Nade wszystko realizując Twój projekt jesteśmy w przekonaniu o jego wyjątkowości.

Dopełnieniem procesu inwestycyjnego jest nadzór budowlany, który również mieści się w zakresie naszych usług.

Poznaj Naszą Ofertę

Projekty Budowlane

Tworzymy zarówno projekty na indywidualne zamówienie jak również przygotowujemy kompleksowe adaptacje projektów typowych.

Oferujemy przygotowanie pełnobranżowych projektów technicznych – zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej, oraz pomoc w trakcie trwania całego procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Nadzór Budowlany

Świadczymy usługi pełnego nadzoru nad procesem inwestycyjnym. Podejmujemy się pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Pełnienie funkcji kierownika to dla nas nie tylko wypełnianie dziennika budowy, który jest jednym z najważniejszych dokumentów w całym procesie inwestycyjnym, ale przede wszystkim przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, kontrola zgodności zagospodarowania terenu z istniejącymi planami oraz wymogami ochrony środowiska, kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w procesach budowlanych, zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z odpowiednimi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Kontakt

Kosztorysy

Wykonujemy kosztorysy pod postępowanie przetargowe oraz wyceniamy planowane inwestycje remontowe i budowlane.

Planując inwestycję warto wesprzeć się profesjonalnym kosztorysem w celu uzyskania wartości danej roboty określającej opłacalność jej realizacji. Kosztorys towarzyszy procesowi inwestycyjnemu w różnych jego fazach. Niejednokrotnie jest on podstawą zawarcia umowy, przygotowania harmonogramu robót, zaplanowania realizacji robót, wyliczenia wartości inwestycji, pozwala określić wydatki poniesione na technologię robót, ustala zużycie nakładów RMS (robocizny, materiałów i sprzętu) w oparciu o katalogi lub analizę indywidualną, na koniec jest podstawą rozliczenia zakończenia inwestycji.

Kontakt

Właściciel

Piotr Jachyra

Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Moje doświadczenie zawodowe można podzielić na trzy etapu rozwoju zawodowego tj.: wykonawstwo, administracja samorządowa i projektowanie. Takie doświadczenie jest bezcenne przy realizowaniu projektów budowlanych i wykonawczych.

MOJE UPRAWNIENIA BUDOWLANE:
– KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ (nr ew: POM/0354/OWOK/10)
– PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ (nr ew: POM/0074/PBKb/17)
Projektant

Grzegorz Treder

MOJE UPRAWNIENIA BUDOWLANE:
– PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ (nr ew: POM/0206/PBKb/18)

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY